Povídání s Josefem: Jóga, Indie, Spiritualita, Ego, Meditace a Sexualita

7.8. 2020 (Aktualizováno: 2.12. 2020)Adéla Třetinová0

Do dnešního podcastu jsme si přizvali hosta Josefa, kterého Radek poznal na Spiritual campu, který pořádá Mark Dzirasa. Radka zaujal především jeho energií, klidem a celkově jeho povahou, která se jen tak nevidí. A jak že to myslíme? To uvidíte v článku a v opravdu příjemném rozhovoru s Josefem! 🙂josef_ánanda_skruhovec

Josef Ánanda Skuhrovec

Jsme moc rádi, že Josef přijal pozvání do našeho podcastu a předá nám tu spoustu uvědomění. Jako první nás zajímalo, proč má za jménem ,,Ánanda“. Co že to vlastně znamená? Josef odpověděl, že to znamená to BLAŽENOST. Je to jméno indické, je to jeden z aspektů božství. Sat Chit Ánanda – 3 aspekty božství aneb Bytí, Vědomí, BlaženostKdybychom to měli říct v českém jazyce, tak by to znělo: ,,Já jsem láska.” Já – Bytí, Jsem – Vědomí, Láska – Blaženost.“

Dal si to za jméno, protože prožíval období lásky a blaženosti a pochopil, že je s tím jedno. Že on sám je láska, že láska je naše podstata. A tak nás dále zajímalo, co vlastně dělal, že se do tohoto stavu dostal. Josef sdělil, že to nebylo to záměrné. ,,Miloval jsem, hodně jsem miloval. Nějak se to rozrostlo, že ta láska byla potom všude. Uvnitř i venku, všechno bylo potom blaženost.“ Odpovídal Josef.

Honza se ptá, jak se do takového stavu vlastně dostal. Člověk totiž narazí na osobní rozvoj, řeší vzorce podvědomí, řeší práci s egem, ale dostat se do krásného stavu bytí a lásky je vyšší level. Josef odpovídá, že ta cesta je samozřejmě dlouhá. Souvisí to hlavně s dlouhodobou jógovou meditační praxí. Dále s rozvíjením bezpodmínečné lásky ke všemu.

Josefova cesta

Josef navštívil víckrát Indii a také tam několikrát i půl roku žil. Poprvé tam spíše cestoval, ale podruhé tam jel s jasným záměrem – rozšíření duchovního vědomí. ,,V Indii lidé žijí úplně jiný život. Je tam ve velké síle spiritualita, velká škála duchovních směrů. Jsou víry, že jsme všichni jedno. A to my tady na Západu postrádáme. Zapadli jsme do individuality a oddělení. Proto pak lidé tady bojují s pocitem nedostatku a oddělenosti.“ Sdělil nám Josef.

Dále jsme se dostali k tomu, že náboženství bohužel také rozděluje, protože uctívají vždy jednoho člověka. Přitom v každém z nás je božství a každý z nás jsme LÁSKA. 🙂 Josef říká, že ta nejvyšší nauka se dá popsat slovy: ,,Jsem ten, který jest. Soustřeď se na své bytí. Uvědomuj si, že JSI.“ 

Josef dělá pravidelně jógovou a meditační praxi již 21 let. Od té doby, co byl poprvé v Indii. Vysvětlil nám, že jóga není jen nějaký sport či cvičení. ,,Jóga je harmonie života, vztahů, je to velký systém.“ Popisoval Josef. Jóga prý znamená SPOJENÍ. Je o tom, co na všech úrovních lidského bytí (jídlo, fungování ve společnosti), je dobré dělat a jakým způsobem nás to ovlivňuje. Jakou společnosti si vybírat a jak nás to ovlivňuje, když se vydáme na duchovní cestu. Nebo jak nás ovlivňuje jídlo či informace, které čerpáme. O tom všem je jóga.

Také jsme si povídali o tom, jak zklidnit mysl a jak se co nejlépe připravit na meditaci. Došli jsme k tomu, že dechová cvičení jsou nejlepší cvičení jako příprava pro meditaci, pro zklidnění mysli. Poté nám Josef prozradil další zajímavou techniku na zklidnění mysli: ,,Zkus být v pozornosti a čekej, kdy se objeví další myšlenka. S touto pozorností se dívej do toho, co se ti děje právě teď v mysli. A jakmile se objeví myšlenka, tak neskoč na tu myšlenku. Zůstaň v tom čekání na další myšlenku. Udrž tu pozornost na čekání na další myšlenku. Jakmile jí nedáš pozornost, nedáš jí tu vyživující sílu, tak ona za chvíli zmizí. A poté budeš opět v tom bodě. Ve stavu klidu a míru. V tak zvaném tichu za myslí.“ 

Jak se Josef stravuje?

Josef popisuje, že dřív konzumoval 2 jídla denně, 1x týdně držel půst a to mu nejvíce vyhovovalo. Nyní ale jí 3 jídla denně, převážně vegetariánská strava. Jí tedy více, protože již žije rodinný život. Honza poté popisuje, že v dnešní době se říká lidem, ať jí 5-6x denně a dbá se na vysoký příjem sacharidů, ale že to není potřeba. Nyní se oba s Radkem stravují tak, že jí převážně tuky a méně jídel denně a vyhovuje jim to, pozorují velké benefity především na jejich zdraví. Honza především zpozoroval, že se mu vyléčil zánět v rameni a také zlepšila kvalita pleti. 

Josef říká, že je základem naslouchat svému tělu a být v pozornosti, co ti tělo říká. Každý o sobě všechno víme. Stačí si dát otázku a hned první věc, která nám přijde, tak je ta správná. Honza popisuje, že lidé se většinou neřídí sami sebou, ale řídí se podle názorů a životů druhých… Ale je to opravdu o tom poslouchat vlastní tělo a podávat si sám sobě otázky.přítomný okamžik

Vše, co potřebujeme, je přítomný okamžik

Josef popisoval, že pokud jste plně v přítomnosti, tak vždy víte, co máte dělat. V přítomnosti není žádný problém, žádné lítání myšlenek do minulosti, zkrátka jste TADY a TEĎ a je to nejlepší způsob, jak ŽÍT. Základem je vnímat své tělo, co mi říká. Problém je ale v tom, že naše EGO proti tomuto odporuje…

Radek se ptá, jak by Josef popsal ego. ,,Ego je jen chyba na úrovni myšlení. Je to chyba, kde nekonečné vědomí se ztotožňuje s tou určitou formou, o které říká JÁ. A tohle ztotožnění, že já jsem toto tělo, je ego. A to je jediná chyba na úrovni vědomí, která nás odděluje. Říká se jí ÚZEL VĚDOMÍ.“ Detailně a výstižně popsal Josef.

Dále nám vysvětlil, že duchovní osvobození není osvobození osoby, ale osvobození OD OSOBY. Je to o tom, že se tím JÁ přivlastňujeme k egu. Už tady a teď je vše dokonalé tak, jak to je. Poradil nám, ať si pokládáme následující otázku: ,,Kdo jsem já?“  To je cesta, která může člověka dostat k vlastnímu sebepoznání. ,,Zeptej se sám sebe, kdo jsi. Zjisti, kdo jsi.“ Radí dále Josef. Pro mysl, pro naše ego je tohle smrt, když se najednou začneme na tohle ptát. Jelikož najednou zpochybňujeme naši identitu, jak už jsme zmínili výše. Možná si říkáte, jak to budete zvládat v každodenním životě a bavit se s lidmi, když zklidníte vaši mysl a budete v tomto stavu klidu. Josef ale popisuje, že když jste v lásce, tak jste v harmonii s každým a se vším ostatním… 🙂

Vzorce myšlení, svobodná vůle, reinkarnace

Co jsou to vzorce myšlení? Jsou to všechny myšlenky, které jsme opakovali a podporovali je, dávali do nich energii, a tak jsme v to uvěřili, i když to nemusí být vůbec pravda. Víc než 90% jsme nevědomě přijali (od rodičů, od okolí) a přijali to za své, za pravdu. A to nám pak brání žít život naplno. Žít život dle našich představ. Možná se ptáte, jak se těchto vzorců vlastně zbavit. Josef popisuje, ať pozorujeme v meditaci vzorce chování a také emoce s nimi spojené. Ať jim nedáváme pozornost a tím je postupně zbavujeme síly. A kdykoli během dne narazíme na své vzorce chování, tak jim nedávat sílu, nenechat se jimi strhnout. Klíčem je vypěstovat si nový způsob reagování na situace. Tím se totiž změní náš způsob chování, naše vzorce a tím celý náš život… 

Honza položil Josefovi otázku, zda si podle něj můžeme řídit život úplně sami. Josef říká, že žádná svobodná vůle neexistuje. A dá se to prý potvrdit argumentem: ,,Ukaž mi jedince, který má svobodnou vůli.“ Druhý pohled je dle něj takový, že když věříme tomu, že máme svobodnou vůli, tak je důležité se rozhodnout, abychom směřovali svůj život tím nejlepším způsobem, jakým můžeme. A pak je taková věc, která kombinuje tyto dva pohledy. Všechno, co my myšlenkou podporujeme, má potenciál se zhmotnit v materiálním světě.

Poté se Radek ptá, jestli se Josef zabýval jeho minulými životy. Josef ale říká, že není důležité věnovat pozornost minulým životům, protože to je opět odvádění pozornosti od přítomného okamžiku. Je to opět trik mysli, jak držet tu mysl v nějakých otázkách a odpoutávat od přítomného okamžiku.Tantra Sexualita

Tantra a sexualita

Josef se těmto tématům věnuje, a tak se ho Radek zeptal, jak přesně se tím zabývá. Jóga, kterou Josef dělá, původně pochází z tantrické jógy. Tantra je nauka, která slouží k rozšíření vědomí. A právě jeden z principů, který tato nauka zahrnuje, je práce se sexuální energií. U nás na Západě znamená tantra sexualita. Kdežto na Východě to znamená jóga, meditace. Josef to ale vnímá celkově jako zacházení se sexualitou, sexuální energií a její transformace. Protože pokud prý nemáme tuhle energii pročištěnou, tak nemáme potenciál v životě tvořit na všech úrovních. A právě tantrická cesta je o tom, že tuto energii kultivujeme a transformujeme. 

Tady na Západě se hodně potlačuje téma sexuality a bere se to tady jako něco, že lidé spolu mají sex, navzájem se přitahují a podobně. Ale chybí nám tady ten pohled východních zemí. A to takový, že sexuální energie slouží i ke tvořivosti a kreativitě. A právě Josef dělá semináře, kde předává i to, jak sexuální energie funguje. Podle něj je touha po druhém pohlaví opět pocit oddělenosti a neúplnosti. A tak muž prahne po ženě, aby se cítil úplný a žena prahne po muži, aby se cítila naplněná. Ale zároveň je to způsob, jak Vesmír zařídil život, aby se dvě opačná pohlaví přitahovala. Pro něho bylo krásné poznání, že sexualita má své místo v životě, že se o tom můžeme bavit. To také zahrnuje do jeho seminářů. Snaží se, aby se o tom lidi naučili mluvit a bavili se o tom s dobrými pocity a ne se studem.

Dále jsme se Josefa tázali na princip tantrického milování. O čem to vlastně je. Vysvětlil nám, že princip tantrického milování spočívá v tom, že nepouštíme sexuální energii ven. Je to o prožití orgasmu bez ejakulace. Tento princip se učí z toho důvodu, že po ejakulaci býváme unavení, ztrácíme sexuální energii a pak ji nemůžeme vynaložit do tvorby v našem životě. A proto je potřeba si tuto sexuální energii šetřit do tvorby v našem životě… Josef popisuje, že žena se tento princip může naučit již během jedné noci. Muži to prý ale může trvat dokonce půl roku.

Jaká je aktuální Josefova vize?

Aktuálně chce v jeho centru Ramajana vytvořit místo pro spirituální lidi, kteří zde budou jezdit na víkendy. Místo, které bude zázemím pro jógové a meditační semináře. Také tam chtějí být samostatní potravinově, mít i vlastní farmu. Již na podzim by mohla být první meditační akce. V rámci jógy mu ale nedává smysl cvičit jedenkrát týdně skupinové lekce, když tam lidé přijdou jen jednou týdně a pak zbytek týdne nic nedělají. Chce pro lidi dělat intenzivní semináře. Pokud byste se chtěli přihlásit na jeho semináře, tak najdete vše na jeho webové stránce www.cestajogy.cz

Závěrečné otázky pro Josefa

1. Co je pro tebe nejdůležitější životní hodnota? Být.

2. Tvá každodenní aktivita/rituál, který praktikuješ opravdu každý den? Jóga, meditace, snídaně, milování se svou ženou – to je to, co dělám každý den. Ale že bych měl nějakou povinnost dělat něco každý den, tak to ne. Ale měl jsem období, kdy jsem si dal za návyk strávit každý den 2-3 hodiny prací na spirituální praxi a velmi mě to v životě posunulo. Ale nyní to mám takto volné a na ničem nelpím.

3. Kdybys mohl cokoli, co bys udělal? Co je potřeba. Já totiž vím, že můžu cokoli. Snažím se vnímat PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK a z něj vyhodnocovat, co je potřeba právě udělat. Můžu totiž cokoli… 🙂 

4. S kým by ses chtěl potkat, kdybys měl stroj času? Chtěl bych se potkat s duchovními učiteli jako je Ramana Maharši, Ježíš, Haré Krišna. Jen by mi s nimi stačilo posedět v tichu.

5. Co bys chtěl vzkázat našim posluchačům? Nic. 😀 … Ale ne. 🙂 Mějte se krásně.

Děkujeme Josefovi za úžasný rozhovor a věříme, že i vy jste se naučili spoustu nového a předalo vám to spoustu uvědomění. Kdybyste měli jakékoli dotazy na Josefa, tak mu neváhejte napsat a zamířit na jeho webové stránky. Budeme se těšit u dalšího článku! 🙂

PODCAST MAGIE ŽIVOTA: POVÍDÁNÍ S JOSEFEM >> SPOTIFY

Jmenuji se Adéla Třetinová a mou vášní je zdravý životní styl a osobní rozvoj. Inspiruji lidi k péči o své tělo, k rozvíjení mysli a k naslouchání svého srdce. Na základě toho vznikly online programy Promedituj se ke štěstí a Spokojená ve svém těle, které najdete na mých webových stránkách.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.